Industristen

Vi på Stenbutiken erbjuder industristen som är en hållbar lösning till markbeläggningssystem och ett miljövänligt alternativ till traditionella beläggningsstenar. Industristen är tillämplig både för kommersiell och offentlig användning. Vi erbjuder innovativ markbeläggningssystem som förstärker stora ytor med tung trafik som hamnytor, bussterminalen, parkeringsområde, containerplatser och militära platser samt område med begränsad trafik. Industristen passar också bra till parker, vägar och gångar.

När man arbetar med så stora ytor kan snabb och lämplig läggning vara nödvändigt. En fördel med våra industristen är att de kan maskinläggas som betyder att man kan lägga ut en stor yta av industristenar effektivt på en kort tid.

Industristen är inte känslig för extrema temperaturer och har en god hållbarhet. Den behåller sina egenskaper oavsett om det är varm sommar, regnig höst eller kall vinter – den förlorar inte sin hårdhet och smulas inte sönder. På Stenbutiken har ett brett utbud av industristen.