Marktegel

MARKTEGEL
Marktegel är det naturliga och hållbara valet för beläggningar utomhus. Leran hämtas från ett specifikt område i Tyskland som ger vårt marktegel bästa kvalité och karaktär. Produkten är slitstark och frostbeständig vilket gör att det klarar vårt klimat på ett bra sätt. Marktegel kräver inte heller något speciellt underhåll och är beständigt över tid.
Fördelarna är många med tegel som markbeläggning och variationen är stor.