Kantsäkring

2440 mm
Pris. 690:- (2st//pkt)

Bender kantsäkring är det rätta stödet i alla lägen. En smidig kantsäkring som spikas fast i underlaget. Den är rak,
men kan böjas åt båda hållen och formas till kurvor efter att stagkanten klippts av.

Kontakta Oss