IBF Fogsand

Pris. 99:-/20kg

Ca 3 kg / m² vid Byasten

Ca 5 kg / m² vid Betongsten med fogfals

Ca 20 kg / m² vid Kullersten

Dessa åtgångar är endast riktvärden. Fogsandsförbrukningen beror på typ av beläggning och genomsnittlig fogbredd

Kontakta Oss