Megastep 70x35x15cm

Pris från. 389:-/st
Grå 389:-/st
Grafit 465:-/st

De flesta miljöer innehåller nivåskillnader – gör dem mer tillgängliga med trappor som du anlägger med Megastep. Vackert utformade trappor blir ett attraktivt inslag i trädgårdsmiljön och byggs med fördel tillsammans med marksten och mur. Sättsteget är hugget och plansteget slätt.

Kontakta Oss Produktblad - Megastep