Megastep 350x350x150mm

Pris Grå. 215:-/st (Grafit 230:-/st)

BENDER MEGASTEP

Steg för steg mot en vackrare värld

De flesta miljöer innehåller nivåskillnader – gör dem mer tillgängliga med trappor som du anlägger med Megastep. Vackert utformade trappor blir ett attraktivt inslag i trädgårdsmiljön och byggs med fördel tillsammans med marksten och mur. Sättsteget är hugget och plansteget slätt.

Kontakta Oss