MyrNIX 200g

Pris. 189:-/200g

MyrNIX

MyrNIX används mot myror, silverfiskar, vägglöss, kackerlackor och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur. Det kan användas överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer, exempelvis i kök, skafferier, källare, altaner, lagerlokaler och andra förvaringsutrymmen. MyrNIX är en ren naturprodukt och består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och den torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX är KRAV-godkänd och rekommenderas och används av Anticimex.

Gör så här

Mot krypande insekter inomhus: Applicera MyrNIX (7 g/m²) i springor och håligheter, såsom bakom golvlister och skåp, där insekter gömmer sig, på deras vandringsstråk samt direkt på insekterna om möjligt. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med MyrNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1-3 cm bredd (max 2 m per dag). Upprepa behandlingen tidigast efter 7 dagar vid behov.

Mot myror utomhus: Applicera 5 g MyrNIX per myrbo, jämnt fördelat över boets ingångar. Barriärbehandla insekternas ingångar och stråk med MyrNIX (7 g/m) som läggs i en rad med 1-3 cm bredd. Upprepa behandlingen vid behov om all produkt burits bort av myrorna (tidigast efter 24 h). Högst 3 behandlingar per bo.

Mot röda hönskvalster i hönshus: Före applicering ska hönshuset vara tomt på fjäderfä och rengjort. Applicera därefter MyrNIX (50 g/m²) på hönshusets alla ytor, springor, håligheter och gångstråk där kvalstren kan gömma sig. Applicera på kvalstren direkt om möjligt. Upprepa behandling tidigast efter 7 dagar vid behov. Behandling kan göras förebyggande och av pågående utbrott.

Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar.

Obs! Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Reg.nr: 5754-1-1 Behörighetsklass: 1 So, 2, 3.
Verksamt ämne: Kiselgur 100% CAS: 61790-53-2

MyrNIX levereras i specialanpassad flaska med pip, för enkel applicering på svåråtkomliga ytor, innehållande 200g (netto).

Kontakta Oss