OgräsNIX PROFFS 10 liter

Pris. 329:-/10liter

OgräsNIX Trippel Effekt

OgräsNIX Trippel Effekt är ett unikt och patenterat bekämpningsmedel för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation. OgräsNIX Trippel Effekt får sina unika egenskaper av två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Egenskaperna gör att ogräset bekämpas snabbare, med högre effekt och under längre tid vilket medför att OgräsNIX Trippel Effekt dessutom räcker till dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. OgräsNIX Trippel Effekt är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater.

OgräsNIX Trippel Effekt finns, förutom i 10L dunk och 5 L dunk, även i 3 L dunk med sprayfunktion i munstycke på slang. OgräsNIX Trippel Effekt 3 L används med fördel på mindre ytor för att bekämpa enstaka ogräsplantor och minimera påverkan på annan växtlighet.

Gör så här

Påbörja behandling tidigt i tillväxtsäsongen, innan ogräsets rotsystem och fröer spritt sig. Bäst effekt fås i torrt, soligt och vindstilla väder med medeldygnstemperatur över 8°C. Applicera produkten över hela ogräsplantan ner till roten genom punktbehandling med handhållen spruta. Sprutmängden kan variera beroende på ogräsets storlek. Håll sprutmunstycket nära ogräsplantan för att reducera vindavdrift. Upprepa behandlingen 1-3 gånger per säsong eller efter behov. Max 6 behandlingar/år.

Obs! Använd alltid syrabeständig extrautrustning vid bekämpning av OgräsNIX

Dosering

Rekommenderad dos 0,2-1,0 dl/m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod.

Kontakta Oss