Optiloc Classic gräsarmering

Gräsarial 52%
Pris. från 669:-

Optiloc Classic gräsarmering ger frodiga och gröna men samtidigt körfasta områden. Detta skapar möjlighet att skapa beläggningar i harmoni med naturen.

IBF Optiloc Classic gräsarmering används typiskt till parkeringsplatser och andra områden där det förekommer begränsad trafik. I förbindelse med trafikkraven kan den gröna plana ytan signalera en lägre hastighet och en sekundär yta.

Kontakta Oss