SF-Rima 21x21x8 cm

Pris. 489:-/m2

SF-Rima®-stenen har tagits fram för att råda bot på den olämpliga vattendräneringen som dels lett till brist på grundvatten och dels skapar överbelastning av ledningsnät och vattendrag.

SF-Rima® är konstruerad med enhetliga distanser som säkerställer dränerande fogar mellan stenarna. Stenen är designad för maskinläggning. Därför är detta beläggningssystem lämpligt i tätt bebyggda områden.

Kontakta Oss Produktblad- Perma-Drain