SF-Rima

Från. 345:-/m2

SF-Rima stenen är utvecklad för att avhjälpa den omfattande vattenmängd, som dels har medfört problem med grundvattnet och dels skapar överbelastning på ledningar och vattenrör.
SF-Rima är konstruerad med lika stora distanser som säkrar dränerande fogar mellan stenen. Stenen passar också till maskinläggning. Därför är detta beläggningssystem mest lämpligt i tätbebyggda områden.
Byggmåttet på stenen är 21 X 21 X 8cm.
Kontakta Oss Produktblad SF-Rima

Vi har nya öppettider!

 Utbildning 8-9/11 - Stängt
 Utbildning 30/11 Öppet 08:00 - 12:00
 22/12 Öppet 08:00 - 15:00
Julstängt 23/12 till 14/1