SF-Rima


Pris 363:-/m2

SF-Rima stenen är utvecklad för att avhjälpa den omfattande vattenmängd, som dels har medfört problem med grundvattnet och dels skapar överbelastning på ledningar och vattenrör.
SF-Rima är konstruerad med lika stora distanser som säkrar dränerande fogar mellan stenen. Stenen passar också till maskinläggning. Därför är detta beläggningssystem mest lämpligt i tätbebyggda områden.
Byggmåttet på stenen är 21 X 21 X 8cm.
Kontakta Oss