SF-Sten

Pris från 299:-/m2

SF-sten är en klassiker inom stenbeläggning. Den bildar en självlåsande stenläggning som tål tung trafik. Stenarna låser fast i varandra, genom sin asymmetriska form, och tryckpåverkningar fördelas över en större yta.
Stenen är en stark, hållbar och ekonomisk lösning som är idealisk till maskinläggning.
Användningsområdena är oändliga såsom containerplatser, industriområde, hamnområde, trafikterminaler samt väg- och parkeringsplatser i bostadsområden.
SF-sten är inte enbart en sten utan ett totalsystem med bland annat tillbehörs-, avslutnings- och gräsarmeringssten.
Kontakta Oss