Skiffer Offerdal

Oregelbunden 2-4cm
Grå offert

Trädgårdsskiffer är hällar som har en oregelbunden form och kan användas både ute och inne. Vanligast är att de används som terrass, golv, vägg, fasad och som inklädnad av skorsten.

Kontakta Oss