TVS Vattenskydd 353-Trä 1liter

Pris. 160:-/1 liter
Pris. 160:-/1 liter

TEMA Vattenskydd är en UV-beständig, miljöanpassad
produkt som kan användas på olika slag av träprodukter.
Finns även utvecklad för murala material och betong. För
att hindra fuktinträngning och sönderfrysning används
medlet med fördel på taktegel, fasader bestående av tegel
samt putsade ytor.
Vattenskyddet tränger in i materialet och bildar ett
motståndsaktigt skydd mot vädrets påverkan. Förutom att
vattenskyddet står emot solens nedbrytbara egenskaper,
har det förmåga att kunna andas. Därigenom kan bl.a underifrån
kommande fukt avdunsta. Detta är särskilt fördelaktigt
när trä eller stenprodukter är lagda direkt på marken.
TEMA Vattenskydd är en självhärdande polymerprodukt.
Den är luktfri och blir färglös efter härdning. Det senare
innebär att allt behandlat material, oavsett typ och ålder,
behåller mycket nära sin naturliga färg och ytstruktur.
Appliceringen kan utföras i temperaturer mellan +5 C och
+35 C. Behandling sker lämpligen med mjuk pensel, roller
eller med lågtrycksspruta. Önskas extra djup inträngning
av vattenskyddet, utförs appliceringen två gånger, vått i
vått, innan första behandlingen har torkat/härdat.

Matrialåtgång: 1 liter räcker till 10 m2

Kontakta Oss