WRT-IMP 5L

Pris. 1050:-/5liter

WRT-IMP är en fogimpregneringsvätska med hög
beständighet som förhindrar att vatten och smuts
tränger in i fogmaterial där kakel och klinkers blivit
monterat. Medlet används med fördel även på äldre
befintliga kakel- och klinkersättningar. Det är också
mycket tåligt mot rengöringsmedel.
Impregneringsvätskan ger ett effektivt skydd i t.ex.
badrum, SPA-anläggningar, simhallar, restaurangkök,
laboratorier, industrier och i andra miljöer där
det finns fogade keramiska- eller stenbaserade
golv- och väggmaterial.
Efter att impregneringen utförts erhålls betydande
ekonomiska fördelar genom minskade fukt- och
vattenskador. Även en rad miljömässiga fördelar
uppnås och det förhållandet beror på att WRT-IMP
förhindrar vattenuppsugning och att smuts och
föroreningar inte får fäste.

Matrialåtgång yegel: 1 liter räcker till 5-7 m2

Matrialåtgång betong: 1 liter räcker till 10 m2

Kontakta Oss Produktblad Tercol

Vi har nya öppettider!

 Utbildning 8-9/11 - Stängt
 Utbildning 30/11 Öppet 08:00 - 12:00
 22/12 Öppet 08:00 - 15:00
Julstängt 23/12 till 14/1