10 expertråd om stenläggning innan du startar ditt projekt

Innan du sätter igång med din stenläggning finns det några saker du bör tänka på för att uppnå önskat resultat.

1. Gör en enkel skiss och planering av vad du vill åstadkomma.
2. Fundera över om du ska utföra jobbet själv eller anlita en entreprenör.
3. Välj vilken typ av sten du vill använda.
4. Beställ stenen i GOD TID leveranstid kan förekomma.
5. Behöver du schakta undan jord, hyr en grävmaskin och eventuell behållare.
6. Beställ grus.
7. Skaffa övrigt material som behövs, exempelvis bär-, sätt- och fogsand och markduk.
8. Kontrollera verktygslådan, ibland behövs specialverktyg som exempelvis markvibrator eller stenskärare vilka går att hyra.
9. Kontrollera broschyrer, handböcker och instruktioner för korrekt användning.
10.Kontrollera leveranskvalitet och volym innan du sätter igång.

Vilken sten ska du välja?

Vi hjälper dig med expertråd vid val av sten

5 expertråd vid val av sten

  1. Stenens utseende skall passa husets karaktär
  2. Stenens färg
  3. Välj rätt tjocklek
  4. Låna hem prover
  5. Ta in offert

Stenens kvalitet

En riktigt bra sten skall innehålla ballastmaterial av olika storlekar. För att gjuta en betongsten krävs cement, grus och vatten. Med enbart dessa 3 ingredienser blir stenen mycket porös och därför krävs olika sorter, storlekar och mängder av ballastmaterial för att få betongstenen tät, hård och frostsäker.

Gör ett enkelt test:

Häll vatten på stenen och se om det tränger in långsamt eller snabbt.

Långsamt = tätare sten

Snabbt = porös sten

  • En porös sten som är färgad blir färglös inom loppet av bara ett par år.
  • Naturligtvis ska en sten vara frostsäker och hållfasthetstålig.
  • Kräv en deklaration av stenen.
  • Hos Stenbutiken säljer vi bara sten som är EU deklarerad

Vem ska göra jobbet
– du eller en entreprenör

Ska du göra jobbet själv eller anlita fackmannamässig hjälp? Egentligen är för- och nackdelarna rätt solklara. Att göra jobbet själv är tidskrävande och kan vara komplicerat men är i gengäld billigare. Att anlita någon är smidigt men kan kosta desto mer.

Är du noggrann, någorlunda händig och tycker om att arbeta själv är det fullt möjligt att lägga sin sten på egen hand. Det är dock viktigt att inte slarva med detaljerna eftersom felaktig stensättning kan leda till problem på längre sikt om saker som vattenavrinning eller bärlager fallerar. Särskilt viktigt är det att hålla sig till regler och instruktioner för stenläggning är det om fordon ska köra på stenen. Påfrestningarna gör då att det ställs högre krav på stenens stabilitet.

Den största anledningen för att anlita en entreprenör är deras kompetens och kunnighet inom området. Dessutom går arbetet fortare och de har utrustningen som krävs. Du får även en trygghet med garantin på det utförda arbetet.

Det finns en uppsjö av entreprenörer att välja mellan. Vi har ett nära samarbete med flera kunniga entreprenörer. Ring oss så rekommenderar vi en entreprenör för ditt projekt.

Telefon: 042 – 36 07 75

1. Ett stabilt underlag är viktigt

Var noga med att underlaget under din stenläggning, bärlagret, blir korrekt utfört och anpassat för den belastning stenläggningen kommer att utsättas för. Bärlagret består av kross, exempelvis betong- eller bergkross och vilar på t.ex en fiber- eller geotextilduk.

2. Läggning och fogning

Placera ut avvägningsrör för att få ytan plan och med rätt fall. Lägg därefter en hel rad med sten för att lättare kunna göra justeringar. Vanligtvis lägger du stenen med 3 mm mellanrum eller med färdiga distanser.
Häll därefter ut rejält med fogsand över plattorna och sopa tills fogarna är fyllda. Vattna ner sanden försiktigt, häll på ny sand och fortsätt att sopa. Det är viktigt att fogarna är ordentligt fyllda för stabiliteten.

3. Färdigställande

Till sist är det dags för färdigställande av beläggningen, t.ex. säkring av kanterna. Innan du lägger den yttersta raden av sten, lägger du ca 1 cm cement på grusunderlaget. Blanda cement och grus med exempelvis en kultivator. Den färdiga blandningen trycks upp på sidan av beläggningskanten och viks till. Naturen tillför fuktighet så att det härdar.